Elavult töméstípusok

Régi típusú fogászati megoldások

A fogászaton a cinkoxiszulfát-cement megkeményedésekor lejátszódó reakciókat nem ismerjük pontosan, részben vegyi reakció játszódik le, részben egyszerű ad- szorpciós jelenségekről van szó a fogorvosnál.

A cinkoxifoszfát- (vagy röviden foszfát-)cement porának legfőbb alkatrésze a cinkoxid, amelyhez kis mennyiségben kevernek cinkorto- vagy -piro- foszfátot, valamint alumíniumsókat a fogorvos. A folyadék többnyire ortofoszforsav, esetleg orto-, méta- és pirofoszforsav keveréke, amely esetleg kis mennyiségű oldott cinkfoszfátot is tartalmaz. E cementet is úgy keverjük, hogy a keverendő cement mennyiségéhez szükségesnek vélt nagyságú, ill. számú csepp folyadékhoz adjuk a port, kb. felét egyszerre, másik felét pedig apró részletekben. A keverés vastag üveglapon, többnyire annak érdes (matt) felszínén, széles fémspatulával történik.

A fogtömés anyagának keverése

A fogászati kezelés során a fogász a különböző sűrűségűre keverjük aszerint, hogy mely célra kívánjuk használni: szilárd tömés vagy korona rögzítésére, amalgám vagy szilikátcement tömés „dublírozására” (amikor tejfel sűrűségűre keverjük), alábélelésként más anyagból készülő töméshez vagy esetleg néhány hónapnyi időre szánt ideiglenes tömésként (amikor gittszerű keveréket állítunk elő).

Minél sűrűbbre keverjük, természetesen annál rövidebb ideig marad plasztikus, képlékeny. A keményedés tartama a foszfátcementnél is függ a keverés módjától, időtartamától, a környezet és a keverő üveglap hőmérsékletétől a fogorvos. A gittszerű massza általában 2—3, a tejfel sűrűségű, rögzítésre használt cement pedig 5 — 8 perc alatt szilárdul meg.

A szakszerű fogászati ellátás

A közben lejátszódó reakciók pontos lefolyását nem ismerjük a fogászati munkában, végtermékként Zn2(0H)2(P04)2 keletkezik. Megkeményedése után sem szűnnek meg a cementben lejátszódó vegyi reakciók, átkristályosodás megy végbe, míg végül a cement stabilizálódik. Stabil az a cement, amelyben sem vegyi, sem fizikai változások nem játszódnak le (esetleges nedvességvesztésen és az elvesztett nedvesség újrafelvételén kívül). A néhány percig tartó kötési idővel szemben a stabilizálódás ideje több órára terjed a fogorvosnál.

A foszfátcement folyadéka higroszkópos, ezért zárt üvegben tartandó, melyből a kívánt mennyiséget közvetlenül használat előtt vesszük ki (a gyár által hozzá adott cseppentővel), a por viszont a levegőben tartalmazott szénsavval reagál, ezért nem szabad a már kivett és fel nem használt cementport.

Elavult fogászati töméstípusok. Néhány olyan téma, melyet bárki szívesen és haszonnal olvashat: olcsó fogászat, fogtömés ára, fogorvos Budapest 13. kerület, fogszuvasodás kezelése azonnal, fog szabályozás.

Fogászati cement alkalmazása

Cementek a fogorvosnál

A fogászatban használatos cementek a Sorel-cementek közé tartoznak: fém (többnyire cink, Zn) oxidjának oldatai ugyanazon fém egyik sójában.

A cinkoxid és cinkklorid (ZnO és ZnCl2) összekeveréséből nyert cinkoxi- klorid-cementnek csak történelmi jelentősége van a fogorvosnál, ez volt ui. az első fogorvosi cement, amelyet azonban a pulpára kifejtett edző hatása miatt (amely ép den- tinen át is érvényesül) ma már egyáltalán nem használunk.

Cementtömés vegyületek

A fogorvos a cinkoxiszulfát-cement ideiglenes tömésként napjainkban is használatos. Legismertebb gyártmánya a Fletcher-féle „artifieial dentin”, amelynek nyomán a „fletcher” eme cementféleségek gyűjtőneveként használatos Magyarországon a fogászaton.

Por és folyadék formájában kerül forgalomba, a por finomra őrölt cinkoxid és dehidrált cinkszulfát keveréke, a folyadék kevés dextrint, gummi arabicumot, 1—2 csepp alkoholt vagy karbolsavat tartalmazó víz. Korszerű készítmények a vizen kívül minden ingredienst a porban tartalmaznak s- vízzel keverendők, ilyen pl. az Aquadont, Aquadentin stb a fogorvos. Készülnek tubusban forgalomba hozott pép formájában is, amely akkor keményedik meg, ha víz vagy nyál érintkezik vele, glicerin hozzáadásával tudják a pépet puhán tartani.

Régi töméstípusok a fogorvosnál

A fogászaton a celofánba csomagolt rúd formájában is kaphatók hasonló összetételű tömőanyagok a fogorvos (Citopercha, Imopercha), használatuk azzal a kényelemmel jár, hogy mindig készen állnak felhasználásra, hátrányuk viszont a külön forgalomba hozott porral és folyadékkal szemben, hogy nem tárolhatók korlátlan ideig, tárolás során, hosszabb idő múltán elveszítik plaszticitásukat, s többé nem tehetők képlékennyé.

A fletchert vastag üveglap homályos oldalán fémspatulával keverjük a meg kívánt konzisztenciára, a folyadék (víz) egy vagy több cseppjéhez adjuk a port először egy nagyobb, majd apránként több kisebb adagot a fogászat. Széles területen, jól szétdörzsölve keverjük, az üveglapot ne kézben tartsuk, hanem szilárdan álló asztalon, állványon rögzítsük egyik kezünkkel keverés közben. Meglehetősen sok port vesz fel a fletcherfolyadéka, hogy eléggé gyorsan keményedé, de még képlékeny masszát alkosson, ezt visszük spatulával, tömővel a kiszárított üregbe és kondenzáljuk ott.

A megkevert fletcher kb. 2 — 4 percig képlékeny, ennyi idő alatt kell az ideiglenes tömést elkészítenünk. Megkeményedési ideje a keverés módjától, időtartamától, valamint a környezet és a keverőlap hőmérsékletétől függ (melegebb környezetben gyorsabban köt, fogorvos a jól kikevert fletcher kötési ideje valamivel hosszabb, mint a hirtelenül „össze csapott” keveréké). Befolyásolja továbbá a levegő páratartalma, a hosszabb időn át tárolt cementporban a levegő széndioxidjával végbemenő reakció (ennek során az oxidból karbonát képződik), ezt minimálisra szorítandó, a cementpor tartályát mindig zárva kell tartani, s a keverőlapra kitett, de fel nem használt port nem szabad visszatenni a tartályba.

Fogászati cement alkalmazása. További érdekes és izgalmas témákat ajánlunk betegeink figyelmébe: fogtömés ára, fogászati kezelés keresése, fogorvos Budapest 13. kerület, fogászati klinika árai.