Elavult töméstípusok

Régi típusú fogászati megoldások

A fogászaton a cinkoxiszulfát-cement megkeményedésekor lejátszódó reakciókat nem ismerjük pontosan, részben vegyi reakció játszódik le, részben egyszerű ad- szorpciós jelenségekről van szó a fogorvosnál.

A cinkoxifoszfát- (vagy röviden foszfát-)cement porának legfőbb alkatrésze a cinkoxid, amelyhez kis mennyiségben kevernek cinkorto- vagy -piro- foszfátot, valamint alumíniumsókat a fogorvos. A folyadék többnyire ortofoszforsav, esetleg orto-, méta- és pirofoszforsav keveréke, amely esetleg kis mennyiségű oldott cinkfoszfátot is tartalmaz. E cementet is úgy keverjük, hogy a keverendő cement mennyiségéhez szükségesnek vélt nagyságú, ill. számú csepp folyadékhoz adjuk a port, kb. felét egyszerre, másik felét pedig apró részletekben. A keverés vastag üveglapon, többnyire annak érdes (matt) felszínén, széles fémspatulával történik.

A fogtömés anyagának keverése

A fogászati kezelés során a fogász a különböző sűrűségűre keverjük aszerint, hogy mely célra kívánjuk használni: szilárd tömés vagy korona rögzítésére, amalgám vagy szilikátcement tömés „dublírozására” (amikor tejfel sűrűségűre keverjük), alábélelésként más anyagból készülő töméshez vagy esetleg néhány hónapnyi időre szánt ideiglenes tömésként (amikor gittszerű keveréket állítunk elő).

Minél sűrűbbre keverjük, természetesen annál rövidebb ideig marad plasztikus, képlékeny. A keményedés tartama a foszfátcementnél is függ a keverés módjától, időtartamától, a környezet és a keverő üveglap hőmérsékletétől a fogorvos. A gittszerű massza általában 2—3, a tejfel sűrűségű, rögzítésre használt cement pedig 5 — 8 perc alatt szilárdul meg.

A szakszerű fogászati ellátás

A közben lejátszódó reakciók pontos lefolyását nem ismerjük a fogászati munkában, végtermékként Zn2(0H)2(P04)2 keletkezik. Megkeményedése után sem szűnnek meg a cementben lejátszódó vegyi reakciók, átkristályosodás megy végbe, míg végül a cement stabilizálódik. Stabil az a cement, amelyben sem vegyi, sem fizikai változások nem játszódnak le (esetleges nedvességvesztésen és az elvesztett nedvesség újrafelvételén kívül). A néhány percig tartó kötési idővel szemben a stabilizálódás ideje több órára terjed a fogorvosnál.

A foszfátcement folyadéka higroszkópos, ezért zárt üvegben tartandó, melyből a kívánt mennyiséget közvetlenül használat előtt vesszük ki (a gyár által hozzá adott cseppentővel), a por viszont a levegőben tartalmazott szénsavval reagál, ezért nem szabad a már kivett és fel nem használt cementport.

Elavult fogászati töméstípusok. Néhány olyan téma, melyet bárki szívesen és haszonnal olvashat: olcsó fogászat, fogtömés ára, fogorvos Budapest 13. kerület, fogszuvasodás kezelése azonnal, fog szabályozás.

A fogszuvasodás kialakulása

Fogszuvasodás, cariesz fogorvosi kezelése

Fogszuvasodás kialakulása és romlása.

A gödröcskékben, barázdákban, illetve a fog sima felszínén a caries (fogszuvasodás) különböző időben kezdődik: gödröcskékben-barázdákban rögtön a fog áttörése után, a sima felszíneken néhány évvel később.

Ebből, valamint az egyes fogak áttörésének időkülönbségéből adódik a caries szájon belüli elterjedésének számos jellegzetessége. Így a maradófogak közül leghamarabb a legkorábban áttörő első nagyőrlőn támad, az alsón többnyire előbb, mint a felsőn. Nem sokkal később kezdődik a felső középső, majd az oldalsó metszőn a foramen coecum szuvasodása, általában gyakrabban támad az oldalsó metszőn, mert e fogon a foramen coecum többnyire jóval mélyebb és szűkebb, mint a nagymetszőn, ilyenkor fogorvoshoz kell fordulni.

A szuvasodás időbeni kialakulása

A felső metszőn approximalis felszínén honi viszonyaink között tömegesebben csak 2-5 évvel áttörésük után, a praepubertas-pubertas idején keletkezik. E korban viszont már az áttörő többi multicuspidált fog rágófelszínén is elkezdődik a caries, ezeknek approximalis felszínei inkább csak 14-16 éves korban kezdett szuvasodni. A 6-7 éves korban áttört első nagyőrlők viszont már 9-11 éves korban is gyakran észlelünk approximalis felszíni szút.

A fogászati kezelés és a civilizáció

A múltban ritkább volt a caries, mint a jelenben, primitív viszonyok között élő, civilizálatlan emberen csak szórványosan fordult elő. A civilizáció haladtával egyre jobban terjed. Így ma a kultúrvilág minden népén, minden államában olyan mértékben támad, hogy szinte megoldhatatlan betegellátási problémát jelent, ezért népbetegségnek minősül. Az emberen kívül szórványosan előfordul a vele egy táplálékon élő kutyán is, gyakrabban a vegyes táplálkozású sertésen is. Kísérletes körülmények között előidézhető – akár tömegesen is – rágcsálók őrlőfogain, ez az experimentális caries-kutatás legkedveltebb módszerének alapja.

A fogszuvasodás és az öntisztulás

Az approximalis sáv területén a fog vestibularis felszínén keletkező cariest illetően. E terület tulajdonképpen csak akkor válik alámenővé, tehát lesz habitualisan tisztátlan, amikor az ínytapadás a legnagyobb kidomborodáson túljutott. E vestibularis sávot valamelyes, bár távolról sem kielégítő mértékben tisztára súrolja a rárakódó lepedéktől mozgó orca, ajak, művi tisztán tartása fogkefével könnyű. Hogy ezt a sávot a fog oralis felszínén az érdes, sokat mozgó nyelv tisztára dörzsöli, s így a szútól megvédi.

A fogszuvasodás orvosi kialakulása és kezelése a fogorvosnál. Izgalmas és érdekes témáink: fogorvos Budapest, fogászat Pesten, fog kezelése, caries kialakulása.