A fogszuvasodás kialakulása

Fogszuvasodás, cariesz fogorvosi kezelése

Fogszuvasodás kialakulása és romlása.

A gödröcskékben, barázdákban, illetve a fog sima felszínén a caries (fogszuvasodás) különböző időben kezdődik: gödröcskékben-barázdákban rögtön a fog áttörése után, a sima felszíneken néhány évvel később.

Ebből, valamint az egyes fogak áttörésének időkülönbségéből adódik a caries szájon belüli elterjedésének számos jellegzetessége. Így a maradófogak közül leghamarabb a legkorábban áttörő első nagyőrlőn támad, az alsón többnyire előbb, mint a felsőn. Nem sokkal később kezdődik a felső középső, majd az oldalsó metszőn a foramen coecum szuvasodása, általában gyakrabban támad az oldalsó metszőn, mert e fogon a foramen coecum többnyire jóval mélyebb és szűkebb, mint a nagymetszőn, ilyenkor fogorvoshoz kell fordulni.

A szuvasodás időbeni kialakulása

A felső metszőn approximalis felszínén honi viszonyaink között tömegesebben csak 2-5 évvel áttörésük után, a praepubertas-pubertas idején keletkezik. E korban viszont már az áttörő többi multicuspidált fog rágófelszínén is elkezdődik a caries, ezeknek approximalis felszínei inkább csak 14-16 éves korban kezdett szuvasodni. A 6-7 éves korban áttört első nagyőrlők viszont már 9-11 éves korban is gyakran észlelünk approximalis felszíni szút.

A fogászati kezelés és a civilizáció

A múltban ritkább volt a caries, mint a jelenben, primitív viszonyok között élő, civilizálatlan emberen csak szórványosan fordult elő. A civilizáció haladtával egyre jobban terjed. Így ma a kultúrvilág minden népén, minden államában olyan mértékben támad, hogy szinte megoldhatatlan betegellátási problémát jelent, ezért népbetegségnek minősül. Az emberen kívül szórványosan előfordul a vele egy táplálékon élő kutyán is, gyakrabban a vegyes táplálkozású sertésen is. Kísérletes körülmények között előidézhető – akár tömegesen is – rágcsálók őrlőfogain, ez az experimentális caries-kutatás legkedveltebb módszerének alapja.

A fogszuvasodás és az öntisztulás

Az approximalis sáv területén a fog vestibularis felszínén keletkező cariest illetően. E terület tulajdonképpen csak akkor válik alámenővé, tehát lesz habitualisan tisztátlan, amikor az ínytapadás a legnagyobb kidomborodáson túljutott. E vestibularis sávot valamelyes, bár távolról sem kielégítő mértékben tisztára súrolja a rárakódó lepedéktől mozgó orca, ajak, művi tisztán tartása fogkefével könnyű. Hogy ezt a sávot a fog oralis felszínén az érdes, sokat mozgó nyelv tisztára dörzsöli, s így a szútól megvédi.

A fogszuvasodás orvosi kialakulása és kezelése a fogorvosnál. Izgalmas és érdekes témáink: fogorvos Budapest, fogászat Pesten, fog kezelése, caries kialakulása.

Ajánló
Kommentek
  1. Én