A fogpulpa fogászati ellátás

A budapesti esztétikai klinika fogorvosa szakszerűen és fájdalommentesen végzi a fogpulpa fogászati ellátását, melyhez szükség esetén a 13. kerületi szájsebészet szakembereinek segítségét is igénybe veheti. A tökéletes mosoly ára megfizethetetlen csak úgy mint az egészség.

Fogorvosi kezelés Budapest

Fogpulpa fogászat kezelés

A fogpulpa fogászati ellátása során Budapesten olyan szakképzett fogorvosok végzik a beavatkozásokat, akik ismerik a szakmai kérdések minden szegmensét és részét. Mint már említettük, a dentinogenesis mindaddig folyik — bár a kor haladtával valamelyest csökkenő ütemben —, amíg a fogban élő pulpaszövet van, akkor is képződik dentin, ha az odontoblastok elpusztultak.

A pulpa mesenchy- májának pluripotens sejtjei idősebb korban is dentinképző sejtekké differenciálódhatnak. Az odontoblastok differenciálódását a membrana limitans mentén elhelyezkedő ganoblastok, ill. a belső zománchám ezekkel analóg, de zománcot nem képező sejtjei indukálják a fogcsírában a fogorvos. Hogy a növekedését befejezett és áttört fogon milyen ingerre válnak a pulpa mesenchymalis sejtjei odonto- blastokká, nem tudjuk. A pulpa a papilla dentis szilárd falak közé zárt maradványa.

A jó budapesti fogászat

A jó budapesti fogászati ellátás alapvető feltétele, hogy kiváló, szakképzett és tapasztalt legyen a fogorvos budapest 13. kerületének esztétikai klinikáján. A kezelések során az első lépés a fogpulpa alapos megismerése és vizsgálata a legmodernebb eszközök és berendezések segítségével.

Ennek a fejlődésének felel meg az ideg- és érellátása. Az idegek — a n. trige- minus (érző) portio maiorjából származó rostok — a foramen apicalén át jutnak a pulpa belsejébe, ahol számos fonatot alkotnak. Ezek a dentintől különböző távolságra helyezkednek el, melyet a fogorvosi vizsgálat során megismerhetünk. A legfelszínesebb sűrű ideghálózat közvetlenül az odontoblast-réteg alatt található: rete subodontoblasticum.

Mai ismereteink szerint ebből finom ágak hatolnak egyes dentincsatomáeskákba. A pulpa idegei egyébként primitív organizáltsági fokon vannak, csak proto- pathiás sensibilitással bírnak, azaz mindennemű ingert fájdalomként percipiál- nak és közvetítenek.

A fogpulpa ereinek kezelése a fogorvosnál

A pulpa ereinek fogászati kezeléese a fogorvosnál rendkívül finom munkát igényel. A foramen apicale szűkületén át lép be a fogba a pulpát tápláló artéria is, többgyökerű fogba mindegyik gyökércsúcson egy-egy. Ezek ugyan anastomizálnak a koronái pulpában, de ún. funkcionális végarteriák, vagyis az egyik vagy másik artériás törzs elzáródása után a többi, átjárható artéria nem biztosítja az elzárt artéria által ellátott terület táplálását.

A vénák — egy-egy artéria kíséretében két-három véna is található — a foramen apicale szűkületén át távoznak a pulpából. A pulpában nyirokereket (-réseket) is találunk , természetesen a nyirok is csak a foramen apicalen át távozik.

A pulpának a papilla dentisből való származásából és dentinképző kapacitásából fakad, hogy a fogfejlődés idején a hám-diaphragma képezi a határt a pulpává átalakuló papilla dentis és az ilyen differenciálódásnak.alá nem vetett kötőszövet között, s a pulpának magának kell azokat a szilárd falakat termelnie, melyek hivatva lesznek a fog áttörése után e szervet a külvilágtól megvédeni, ezek a fogbélűr dentinfalai.

A fog fejlődése és a fogászati kezelés

Amikor a fog áttör, fejlődése még nem fejeződött be, gyökerének mintegy fele, legfeljebb kétharmada van meg. Míg a gyökér növekedése folyik, nincs rajta gyökércsúcs, így növekedő fogon nincs foramen apicale sem. A pulpa szélesebb nyíláson át érintkezik a későbbi par- odontium apicale kötőszövetével, amelytől a hám-diaphragma választja el.

Fogászati röntgenképen e fejlődési stádiumban nem zárt gyökércsúcsot, hanem tölcsérszerű nyílást látunk Kézenfekvő, hogy ebben a fejlődési stádiumban lényegesen jobb a pulpa szöveteinek a vérellátása, mint később. A foramen apicale szűkületében az aktív hyperaemia folytán kitáguló artéria könnyen komprimálhatja a vékony falú vénákat. Míg a foramen apicale nyitott, a vénák ilyen compressiója nem fordulhat elő.

Ami a pulpa biológiai sajátosságait illeti, ismételten utalunk az életkortól függő változásaira, melyek közül a foramen apicale kialakulása talán a legjelentősebb, okkor „önállósul” a pulpa a vérellátás szempontjából. Mint embrionális állapotban megmaradt kötőszövet, alapjában véve nagyfokú alkalmazkodóképességgel rendelkezik, éppen ezért eleve jó regeneratiós és reparatiós készsége várható. Hogy valójában nem ez a helyzet, annak döntő oka a pulpa vérellátásának korlátozottsága, valamint az a körülmény, hogy térfogatát a szilárd dentinfalak közé zárva egyáltalán nem tudja változtatni.

A fogpulpa fogászati ellátás. Néhány további izgalmas kérdés. téma olvasóink számára: fogszuvasodás szakszerű kezelése, fogpulpa kezelése az esztétikai klinikán, olcsó fogászati kezelés, gyors fogászat Budapest, fogorvos Budapest 13. kerület.

Fogászati cement alkalmazása

Cementek a fogorvosnál

A fogászatban használatos cementek a Sorel-cementek közé tartoznak: fém (többnyire cink, Zn) oxidjának oldatai ugyanazon fém egyik sójában.

A cinkoxid és cinkklorid (ZnO és ZnCl2) összekeveréséből nyert cinkoxi- klorid-cementnek csak történelmi jelentősége van a fogorvosnál, ez volt ui. az első fogorvosi cement, amelyet azonban a pulpára kifejtett edző hatása miatt (amely ép den- tinen át is érvényesül) ma már egyáltalán nem használunk.

Cementtömés vegyületek

A fogorvos a cinkoxiszulfát-cement ideiglenes tömésként napjainkban is használatos. Legismertebb gyártmánya a Fletcher-féle „artifieial dentin”, amelynek nyomán a „fletcher” eme cementféleségek gyűjtőneveként használatos Magyarországon a fogászaton.

Por és folyadék formájában kerül forgalomba, a por finomra őrölt cinkoxid és dehidrált cinkszulfát keveréke, a folyadék kevés dextrint, gummi arabicumot, 1—2 csepp alkoholt vagy karbolsavat tartalmazó víz. Korszerű készítmények a vizen kívül minden ingredienst a porban tartalmaznak s- vízzel keverendők, ilyen pl. az Aquadont, Aquadentin stb a fogorvos. Készülnek tubusban forgalomba hozott pép formájában is, amely akkor keményedik meg, ha víz vagy nyál érintkezik vele, glicerin hozzáadásával tudják a pépet puhán tartani.

Régi töméstípusok a fogorvosnál

A fogászaton a celofánba csomagolt rúd formájában is kaphatók hasonló összetételű tömőanyagok a fogorvos (Citopercha, Imopercha), használatuk azzal a kényelemmel jár, hogy mindig készen állnak felhasználásra, hátrányuk viszont a külön forgalomba hozott porral és folyadékkal szemben, hogy nem tárolhatók korlátlan ideig, tárolás során, hosszabb idő múltán elveszítik plaszticitásukat, s többé nem tehetők képlékennyé.

A fletchert vastag üveglap homályos oldalán fémspatulával keverjük a meg kívánt konzisztenciára, a folyadék (víz) egy vagy több cseppjéhez adjuk a port először egy nagyobb, majd apránként több kisebb adagot a fogászat. Széles területen, jól szétdörzsölve keverjük, az üveglapot ne kézben tartsuk, hanem szilárdan álló asztalon, állványon rögzítsük egyik kezünkkel keverés közben. Meglehetősen sok port vesz fel a fletcherfolyadéka, hogy eléggé gyorsan keményedé, de még képlékeny masszát alkosson, ezt visszük spatulával, tömővel a kiszárított üregbe és kondenzáljuk ott.

A megkevert fletcher kb. 2 — 4 percig képlékeny, ennyi idő alatt kell az ideiglenes tömést elkészítenünk. Megkeményedési ideje a keverés módjától, időtartamától, valamint a környezet és a keverőlap hőmérsékletétől függ (melegebb környezetben gyorsabban köt, fogorvos a jól kikevert fletcher kötési ideje valamivel hosszabb, mint a hirtelenül „össze csapott” keveréké). Befolyásolja továbbá a levegő páratartalma, a hosszabb időn át tárolt cementporban a levegő széndioxidjával végbemenő reakció (ennek során az oxidból karbonát képződik), ezt minimálisra szorítandó, a cementpor tartályát mindig zárva kell tartani, s a keverőlapra kitett, de fel nem használt port nem szabad visszatenni a tartályba.

Fogászati cement alkalmazása. További érdekes és izgalmas témákat ajánlunk betegeink figyelmébe: fogtömés ára, fogászati kezelés keresése, fogorvos Budapest 13. kerület, fogászati klinika árai.