Metszőfogak kezelése

A fogászati kezelés alapjai

fogorvos beteg kezelés.

A fogorvosnál a praeparálás menete annyiban különbözik a fogászati szakkönyvben leírtaktól, hogy a foramen coecum kis kiterjedése miatt ritkán tudjuk a zománcot vésővel betörni, a szuvas góc feltárására a legcélszerűbb gömbfúrót vagy turbinával forgatott kis gyémántot használnunk.

Feltáráskor a fogorvos többnyire a foramen caecum egész területét megnyitjuk, ezért praeventiv extensiót külön nem kell végeznünk. Fontos ebben az esetben is az üreg szélén körös-körül a pulpalis fal mentén a „perem” kialakítása, különösen a kismetszőn gyakran igen mélyre terjed a caries a foramen coecum közepe táján, s ha peremet nem képeznénk, gyakran kellene a pulpa megsértése miatt gyökérkezelést végeznie a fogásznak. Ha a foramen coecum mély, eleve a pulpa közelébe ér.

A felső nagyőrlők orális és az alsó nagyőrlők vestibularis felszínére hajló barázdák és e felszínek gödröcskéinek üregei.

A szuvas fog tömése

Ha a fogorvos csak a leírt felszínekre áthajló barázda végén található gödröcske szuvas s a barázda sekély, ugyanúgy járunk el praeparálás során, mint a foramen coecum üregeivel a fogászaton. Ha viszont az áthajló barázda mély - s ilyen esetben rendszerint igen mélyek a rágófelszín barázdái is —, a barázdát is be kell foglalnunk az üregbe, ül. a tömésbe, s többnyire fel kell tárnunk a rágófelszín egész barázda rajzolatát, ill. a felső nagyőrlőkön legalább a crista transversától distalisan eső barázdákat.

A barázda feltárását vagy a legfelszínesebb dentinrétegben haladó kúpfúróval végezzük (majdnem mindig könyökdarabban kell használnunk), vagy pedig a zománcot és a dentint egyszerre elvevő, kis átmérőjű, henger alakú kővel, gyémánttal. Kúpfúrót használva eleve kialakítjuk a megfelelő tartási és ellenállási formát, ha viszont fogász kővel végeztük a feltárást, az üreg pulpalis falán az oldalfalak mentén kúpfúrót járatunk körbe, hogy a pulpalis fal és az oldalfalak között szabályos éleket alakítson.

A gödröcske, ill. barázda mélyén esetleg visszamaradt cariest kanálexkavátorral vagy nem tál kis gömbfúróval távolítjuk el. A zománcszéleket vagy vésővel, zománcbárddal, vagy finom szemcséjű kővel gyaluljuk simára és tesszük a fog felszíne felé enyhén divergálóvá.

Mindezeket a műveleteket a fogászaton szinte egy csapásra végezhetjük a turbinával forgatott kis gyémánttal, csak a pulpalis fal és az oldalfalak közötti éleket kell kúpfúróval külön kialakítani, és az üreg szélén a zománcszéleket az előbb leírt módon megmunkálnunk.

A műszerek tartása

Általában a fogorvos két tartási módot alkalmaz. Könnyebb, kisebb erőkifejtést igénylő munka végzésekor írótollszerűen tartjuk kézben a műszert, nagyobb erő kifejtésekor viszont marokra fogjuk.

Igen fontos, hogy a fogászati munka közben jól megtámasszuk a műszert tartó kezünket. A legjobb támaszték ugyanazon fogsor többi fogán található, előnye, hogy hirtelen mozdulatakor sem „ugrik félre”. A szomszédos fogra támaszkodás a kezelt betegnek sem kellemetlen. Támaszkodás nélkül nem lehet biztosan dolgozni, a támasztatlan kézben tartott műszer könnyen megcsúszik, és sérülést okozhat a környező képleteken.

Metszőfogak szakszerű és gyors kezelése. Néhány további téma, melyet mindenki számára ajánlunk: fogszuvasodás kezelése olcsón, fogorvos ára, fogász Budapest, tömés gyorsan, fúrás fájdalma.